भर्तृहरीचा एक श्लोक

आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्।
दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्॥

दिवसभरात सूर्यामुळे पडणारी सावली सतत आपला आकार बदलत असते. सकाळी सूर्य उगवतो तेव्हा लांबच लांब सावली पडते. पण सूर्य जसजसा आकाशात वर वर चढू लागतो, तसतसा तिचा आकार कमीकमी होत जातो. व शेवटी सूर्य डोक्यावर येतो, तेव्हा तर ही सावली गायबच होते. तशीच दुष्ट माणसांची मैत्री! सुरवातीला अगदी गळ्यात गळे घालतील, स्तुती करतील. पण एकदा का त्यांचा मतलब साध्य झाला, की त्यांचे उतू जाणारे प्रेम अचानक थंडावते. व कमी होत होत शेवटी ओळख दाखवण्याचीही मारामार होते. असे हे खल, चञ्चल वृत्तीचे.
त्याऊलट सज्जनांची मैत्री मात्र दिवसाच्या उत्तरार्धातल्या सावलीसारखी, सुरवातीला लहान व मग बाळसे धरणारी, दाट होत जाणारी, ती थेट जीवनाच्या काळरात्रीपर्यंत सोबत करणारी!
आपले जीवन मात्र या एका अख्ख्या दिवसासारखं असतं. कधी दुर्जनांची संगत भोगावी लागते, तर कधी सज्जनांच्या सोबतीत रमता येतं.

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: